Пријава испита за јунски рок је 15-18.05.2023. године

Јунски рок ће се рализовати 6-14.06.2023.

Четврти разред:

- испити 06. и 07.06.2023. год.

- пријава матурског испита 07. и 08.06.2023.

- припрема за матурски испит 08.06.2023.

- матурски практични рад са усменом одбраном 09.06.2023. у 13.30 часова

Први, други и трећи разред

- испити 12-14.06.2023.

Августовски рок се организује само за четврти разред и матурски испит.