Активи 
 • биологија • верска настава • владање • географија • грађанско васпитање • енглески језик • информатика • историја • ликовна култура • математика • музичка култура • немачки језик • српски језик • техничко и информатичко образовање • техничко образовање • физика • физичко васпитање • хемија • чувари природе