1. Пријава испита за јунски рок је од 15-19.05.2023.

2. Јунски испитни рок ће се реализовати:

- Медицинска сестра – техничар од 22-25.05.2023.

- Фармацеутски техничар:

 IVразред: 06.06.2023.

 I разред: 12.06.2023.

 II разред: 13.06.2023.

 III разред: 14.06.2023.

- Лабораторијски техничар:

 IV разред:  06.06.2023.

 I  разред:  12.06.2023.

 II  разред: 13.06.2023.

 III разред:  14.06.2023.

3. Пријава матурског испита је 05. и 06. 2023.

4. Матурски тест ће се реализовати

 - Медицинсак сестра-техничар: 06.06.2023.

 - Фармацеутски и Лабораторијски техничлар: 07.06.2023.

5. Матурски практични испит:

 - Медицинска сестра- техничар: 07-09.06.2023.

 - Фармацеутски техничар: 09.06.2023.

 - Лабораторијски техничар: 14.06.2023. у 09.00 часова

 Пријава испита само у наведеном року лично или слањем поштом уз признанице о измиреним свим обавезама-  предиспитне вежбе и пријаве испита.

 Обавештење: У августовском испитном року се полажу само испити из 4. разреда и матурски испити. Распоред ће бити објављен накнадно.