Писмена провера знања из предмета Основи клиничке медицине за одељење Л3/2 одржаће се 23.02.2021. и 02.03.2021. године.