Образовни профили

Наша школа има 4 образовна профила.

  • Медицинска-сестра Техничар
  • Фармацеутски техничар
  • Лабораторијски техничар
  • Санитарно еколошки техничар

 

Образовни профил медицинских сестара-техничара

Када се каже медицинска сестра-техничар сви замислимо младу лепу девојку или момка који ужурбано иду кроз ходнике болница или домова здравља, уредне у белим мантилима, са лепим осмехом, пријатне у комуникацији и спретних руку који спасавају нечији живот. Никада не посумњамо у њихову стручност и желели бисмо да су у нашој близини када нам није добро. Како се до овог занимања долази?

Лако, школовањем у нашој Школи. У нашој Школи сви ученици овако изгледају и овако се понашају на пракси.

 

ТРАЈАЊЕ ШКОЛОВАЊА

За ово одговорно и озбиљно занимање школовање траје четири године.

НАСТАВНИЦИ 

Наставници су, поред оних сличних као и у основним школама за опште образовне предмете, за стручне предмете доктори разних специјалности, више медицинске сестре и психолози са радним искуством у клиничко-болничким центрима.

НАСТАВА

Настава се изводи у учионицама Школе, у кабинетима за здравствену негу и на наставним базама ван школе као што су клинике, болнице, домови здравља, домови деце без родитељског старања и деце ометену у развоју, старачким домовима и рехабилитационим центрима. У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подељени по групама. На практичној настави увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области. Некад буде и тешко, али увек надвладају позитивне емоције јер се ради са људима који су рањиви и болесни и на указану бригу и помоћ реагују бескрајном захвалношћу.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Током школовања не учи се само оно што се мора у оквиру редовне наставе већ има пуно секција које су стручне као секција прве помоћи, секција за анатомију, психологију, биологију, хемију, ученици самостално организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима, пишу за школске новине, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у Школи, чланови су Ученичког парламента, Школских компанија и других школских тимова. Сви заједно посећујемо разна позоришта и биоскопе. Идемо и на екскурзију, по Србији и по свету.

 

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

По завршетку школовања медицинске-сестре техничари се запошљавају у домовима здравља, клиникама, болницама, при кућној нези и лечењу, у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у свету.

 

МОГУЋНОСТ ДАЉЕГ ОБРАЗОВАЊА

Са дипломом наше Школе можете се са лакоћом уписати на: Високе школе и академске студије из области здравствене неге, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, Фармацеутски факултет, скоро сви факултети природног и друштвеног усмерења као и факултети уметности.

 

УПОЗНАЈ КОЈЕ ЋЕШ СВЕ ПРЕДМЕТЕ УЧИТИ  

 

Наставни

Предмети

Разред

 
I
II
III
IV

Општеобразовни предмети

1. српски језик и књижевност

 

*

 

*

 

*

 

*

2. страни језик

*

*

*

*

3. социологија

 

 

 

*

4. филозофија

 

 

 

*

5. историја

*

*

 

 

6. музичка уметност

*

 

 

 

7. ликовна култура

*

 

 

 

8. физичко васпитање

*

*

*

*

9. математика

*

*

 

 

10. рачунарство и информатика

*

 

 

 

11. географија

*

 

 

 

12. физика

*

*

*

*

13. хемија

*

*

*

 

14. биологија

*

*

*

 

15. устав и права грађана

 

 

 

*

Стручни предмети        
16. анатомија и физиологија
*
     

17. латински језик

*

 

 

 

18. хигијена са здравственим васпитањем

 

*

 

 

19. микробиологија са епидемиологијом

 

*

 

 

20. патологија

 

*

 

 

21. фармакологија

 

*

 

 

22. психологија

 

*

 

 

23. медицинска биохемија

 

 

 

*

24. здравствена нега

*

*

*

*

25. инфектологија са негом

 

 

*

 

26. интерна медицина са негом

 

 

*

*

27. хирургија са негом

 

 

*

*

28. неуропсихијатрија са негом

 

 

*

 

29. педијатрија са негом

 

 

 

*

30. гинекологија са негом

 

 

 

*

31. прва помоћ

*

 

 

 

Изборни предмети        

32. грађанско васпитање – верска настава

*
*
*
*

 

Школовање и настава

Школовањем или преквалификацијом на овом образовни профилу Медицинске школе добија се знање:

Фармацеутски техничар

Редовно школовање траје четири године.Настава се обавља у учионицама,школској апотеци као и наставним базама ван школе.То су апотеке и Галенске лабораторије на територији Београда.У оквиру школовања, ученици овог смера стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад фармацеутских техничара у условима апотеке,велетрговине или фабрике лекова.Настава је допуњена и обуком за примену класичних и модерних фармацеутских техничара и поступака који се користе у изради, дистрибуцији и контроли лекова и помоћних лековитих средстава.

 

Запослење или додатно образовање

Након школовања, ученици овог смера Медицинске школе располажу фармацеутским вештинама и знањем које им омогућавају да са лакоћом извршавају радне задатке у апотеци, Галениским лабораторијама или индустрији а то су:

  • Одмеравање лековитих супстанци и њихово паковање з типизирана паковања,
  • Активно учешће у одржавању апарата и уређаја као и учешће у тиму за стерилизацију прибора и сировина,
  • Пријем и смештај робе у апотекама и индустријским погонима,
  • Активно учешће у административним пословима.

Након завршеног школовања постоји могућност избора и то:

  • Наставак школовања уз директну проходност на велики број виших школа и факултета(Фармацеутски, Медицински,Стоматолошки,Природно-математички,педагошка академија,Виша медицинска школа...).
  • Могућност запошљавања у свим установама професионалне фармације (апотеке,галенске лабораторије,биљне апотеке као и погони за израду дијететских и макробиотичких препарата).
Наставни предмет
Разред
Општеобразовни предмети
I II III IV
1
Српски језик и књижевност
*
*
*
*
2
Страни језик
*
*
*
*
3
Социологија


*

4
Филозофија*
5
Историја
*
*


6
Музичка уметност
*7
Ликовна култура
*8
Физичко васпитање
*
*
*
*
9
Математика
*
*
*
*
10
Рачунарство и информатика
*11
Географија
*12
Физика
*
*
*
*
13
Хемија
*
*


14
Биологија
*

*

15
Устав и право грађана*
Стручни предмети
16
Анатомија и физиологија
*17
Латински
*18
Хигијена са здравственим васпитањем
*19
Микробиологија са епидемиологијом

*


20
Патологија

*


21
Фармакологија*
22
Психологија


*

23
Аналитичка хемија

*


24
Здравствена заштита и прва помоћ

*


25
Ботаника

*


26
Фармацеутска технологија

*
*
*
27
Фармакогнозија


*
*
28
Фармацеутска хемија


*

29
Увод у козметологију*
30
Санитарна хемија*
31
Медицинска биохемија


*

Изборни предмети
32
Грађанско васпитање - верска настава
*
*
*
*

 

Школовање и настава

Лабораторијски техничари

У нашој школи , као најстаријој Медицинској школи на Балкану, лабораторијски техничари се школују од1948/1949.године.

Ученици овог смера стичу неопходна теоријска знања и стручну оспособљеност за рад у медицинским лабораторијама.

Здравствене установе Београда, КБЦ � Звездара �, КБЦ � Др. Д Мишовић �, �Клинички Центар Србије �, �ВМА�, КБЦ � Земун �, � Институт за трансфузију крви �, «Завод за јавно здравље », « Институт за јавно здравље », Дечја клиника и већи домови здравља , као и школске базе практичне наставе, дају са својим стручњацима пуни допринос у образовању нашег кадра и кроз практичан рад потврђују знања стечена у школи.

После завршеног школовања ученици поседују знање које им омогућава да са лакоћом извршавају радне задатке у разним типовима лабораторија као што су биохемијске, хематолошке, микробиолошке и друге.

 Школске 2003 /2004 године уписана је прва генерација огледног одељења лабораторијских техничара. Наставни план је обогаћен стручним предметима (хистологија,основи клиничке медицине и основи епидемиологије),већим бројем часова практичне наставе у односу на класична одељења и променом односа у броју часова између стручних и општеобразовних предмета. Повећањем фонда часова из стручних предмета добијена је боља координација између теорије и праксе. Практична настава се изводи школским кабинетима опремљени савременом апаратуром добијеном од Европске агенције за реконструкцију и обнову,коју користе и ученици класичних одељења.Такође је уведена професионална пракса у здравственим установама у току летњег распуста,што омогућава брже укључивање ученика у процес рада у савременим лабораторијама.

Школовањем на овом образовни профилу добија се знање лабораторијски техничар и даје могућност запошљавања у свим лабораторијама здравствених и научноистраживачких установа,као и могућност наставка школовања на свим факултетима и вишим школама.

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА

Огледно одељење:

Наставни предмет
Разред
Општеобразовни предмети
I II III IV
1
Српски језик и књижевност
*
*
*
*
2
Страни језик
*
*
*
*
3
Филозофија*
4
Физичко васпитање
*
*
*
*
5
Математика
*
*
*
*
6
Рачунарство и информатика
*
*


7
Физика
*
*


8
Хемија
*
*


9
Биологија
*
*


Стручни предмети
10
Анатомија и филозофија
*11
Латински
*12
Хигијена и здравствено васпитање
*13
Медицинска микробиологија

*
*
*
14
Патологија

*


15
Токсиколошка хемија


*

16
Психологија

*


17
Аналитичка хемија

*


18
Прва помоћ

*


19
Лабораторијске технике
*20
Медицинска биохемија


*
*
21
Хематологија са трансфузиологијом


*
*
22
Броматологија*
23
Хистологија
*24
Епидемиологија*
25
Основи клиничке медицине

*


Изборни предмет
26
Грађанско васпитанје - верса настава
*
*
*
*
27
Музичка уметност,ликовна уметност,историја,физика,социологија и др.
*
*
*
*

 

Класично одељење

Наставни предмет
Разред
Општеобразовни предмети
I II III IV
1
Српски језик и књижевност
*
*
*
*
2
Страни језик
*
*
*
*
3
Социологија


*

4
Филозофија*
5
Историја
*
*


6
Музичка култура
*7
Ликовна уметност

*


8
Физичко васпитање
*
*
*
*
9
Математика
*
*
*
*
10
Информатика и рачунарство
*11
Географија
*12
Физика
*
*
*
*
13
Хемија
*
*


14
Биолоија
*
*
*

15
Устав и право грађана*
Стручни предмети
16
Анатомија и филозофија
*17
Латински
*18
Хигијена и здравствено васпитање
*19
Микробиологија са епидемиологијом и паразитологијом


*
*
20
Патологија
21
Токсиколошка хемија

*


22
Психологија


*

23
Аналитичка хемија

*


24
Прва помоћ

*


25
Лабораторијске технике

*


26
Медицинска биохемија


*
*
27
Хематологија са трансфузиологијом


*
*
28
Санитарна хемија*
Изборни предмет
30
Грађанско васпитање - верска настава
*
*
*
*

 

Школовање и настава

Школовањем или преквалификацијом на овом образовни профилу Медицинске школе добија се знање:

Санитарно-еколошки техничар

Редовно школовање траје четири године.Настава се обавља у учионицама и кабинетима школе као и наставним базама ван школе:Градски завод за заштиту здравља, Војномедицинска академија,еколошка служба Клиничког центра,санитарне инспекције и др...Као и лабораторијама установама за превентивну здравствену заштиту на територији Београда.Ученици овог смера стичу неопходна теоријска и практична знања,као и стручну оспособљеност за рад санитарно-еколошких техничар у лабораторијама здравствене превентиве,као и лабораторијама које се баве испитивањем здравствене исправности прехрамбених производа.

Након школовања,ученици овог образовни профила Медицинске школе располажу вештинама и знањем које им омогућавају да са лакоћом извршавају задатке санитарно-еколошких техничара а то су:

1.Детекција и уклањање загађивача животне средине.

2.Снимање и праћење санитарно-хигијенских услова у радној и комуналној средини.

3.Спровођење дезинфекције,дезинсекције и дератизације робе,објеката и терена.

4.Мерење микромилиметарских фактора животне и радне средине.

Након школовања постоји могућност избора и то;

1.Наставак школовања уз директну проходност на велики број виших школа и факултета(Фармацеутски, Медицински,Стоматолошки,Природно-математички,Педагошка академија,Виша медицинска школа..).

2.Могућност запошљавања у свим лабораторијама здравствене превентиве, епидемиолошким лабораторијама као и фирмама које се баве производњом, продајом и складиштењем животних намирница

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНАМА .

Наставни предмет
Разред
Општеобразовни предмети
I II III IV
1
Српски језик и књижевност
*
*
*
*
2
Страни језик
*
*
*
*
3
Социологија
 

 

*
 

4
Филозофија
 

 

 

*
5
Историја
*
*
 

 

6
Музичка уметност
*
 

 

 

7
Физичко васпитање
*
*
*
*
8
Ликовна култура
 

*
 

 

9
Математика
*
*
 

 

10
Информатика и рачунарство
*
 

 

 

11
Географија
*
 

 

 

12
Физика
*
*
*
*
13
Хемија
*
*
*
 

14
Биологија
*
*
*
 

15
Устав и право грађана
 

 

 

*
Стручни предмети
 

 

 

 

16
Анатомија и физиологија
*
 

 

 

17
Латински
*
 

 

 

18
Екологија и заштита животне средине
 

 

 

 

19
Микробиологија
 

*
*
 

20
Патологија
 

*
 

 

21
Лабораторијске технике
*
 

 

 

22
Психологија
 

*
 

 

23
Медицинска биохемија
 

 

 

*
24
Здравствена заштита и прва помоћ
 

*
 

 

25
Општа и школска хигијена
*
 

 

 

26
Дезинфенкција,Дезинсекција,Дератизација
 

 

*
 

27
Епидемиологија
 

 

*
*
28
Комунална хигијена
 

 

*
 

29
Здравствена статистика
 

 

 

 

30
Санитарна техника
 

 

*
 

31
Медицина рада
 

 

 

*
32
Токсиколошка хемија
 

 

 

*
Изборни предмет
 

 

 

 

33
Грађанско васпитање - верска настава
*
*
*
*