РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

 

У ПРВОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ ШКОЛСКЕ 2019/20.ГОДИНЕ

-усвојен на првим седницама Одељењског већа, 04. и 05.09.2019.-

         

 

ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

ДАТУМ

 

ВРСТА ПРОВЕРЕ

 

 

МС1/1

српски језик и књижевност

09.10.

п

физика

03.10.

т

математика

18.10.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

МС1/2

српски језик и књижевност

10.10.

п

физика

07.10.

т

математика

27.09.

к

математика

21.10.

п

 

 

 

 

 

МС1/3

српски језик и књижевност

11.10.

п

физика

03.10.

т

математика

25.09.

к

математика

21.10.

п

информатика и рачунарство

28.10.

к

 

 

МС1/4

српски језик и књижевност

07.10.

п

математика

27.09.

к

математика

21.10.

п

информатика и рачунарство

24.10.

к

 

 

 

 

 

МС1/5

српски језик и књижевност

04.10.

п

физика

21.10.

к

математика

31.10.

п

информатика и рачунарство

16.10.

к

 

 

 

 

 

МС1/6

српски језик и књижевност

07.10.

п

физика

24.10.

к

енглески језик

18.10.

к

информатика и рачунарство

17.10.

к

 

 

 

 

 

Ф1/1

српски језик и књижевност

30.09.

п

математика

17.10.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1/2

српски језик и књижевност

03.10.

п

математика

01.11.

п

информатика и рачунарство

21.10.

к

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф1/3

српски језик и књижевност

04.10.

п

математика

25.09.

к

математика

21.10.

п

информатика и рачунарство

18.10.

к

 

 

 

 

 

Л1/1

хемија

23.09.

к

математика

18.10.

п

информатика и рачунарство

22.10.

к

анатомија и физиологија

06.11.

к

 

 

 

 

 

Л1/2

физика

03.10.

т

математика

30.10.

п

информатика и рачунарство

22.10.

к

анатомија и физиологија

07.11.

к

српски језик и књижевност

10.10.

п

 

 

СТ1/1

физика

24.10.

к

енглески језик

22.10.

т

математика

18.10.

п

информатика и рачунарство

17.10.

к

 

 

 

 

 

СТ1/2

физика

24.10.

к

енглески језик

22.10.

т

математика

18.10.

п

информатика и рачунарство

16.10.

к

 

 

 

 

 

МС2/1

здравствена психологија

15.11.

к

патологија

14.10.

к

енглески језик

25.10.

т

српски језик и књижевност

10.10.

п

медицинска биохемија

16.10.

т

математика

07.11.

п

 

 

МС2/2

здравствена психологија

15.11.

к

енглески језик

25.10.

т

српски језик и књижевност

07.10.

п

медицинска биохемија

14.10.

т

математика

07.11.

п

 

 

 

 

 

МС2/3

здравствена психологија

15.11.

к

енглески језик

31.10.

к

енглески језик

14.11.

п

медицинска биохемија

16.10.

т

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/4

здравствена психологија

15.11.

к

енглески језик

01.11.

к

енглески језик

15.11.

п

медицинска биохемија

15.10.

т

математика

07.11.

п

физика

07.10.

т

 

 

МС2/5

здравствена психологија

13.11.

к

енглески језик

17.10.

к

српски језик и књижевност

09.10.

п

математика

07.11.

п

физика

07.10.

т

 

 

 

 

 

 

 

 

МС2/6

здравствена психологија

14.11.

к

енглески језик

17.10.

к

српски језик и књижевност

09.10.

п

математика

07.11.

п