ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УПИСА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

 

ВАЖНО:

Према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита (Сл.гласник РС Просветни гласник бр. 7/2014) школовање према старим наставним плановима и програмима требало је да се заврши закључно са крајем школске 2017/18.године. Преквалификанти који су се уписали по старим наставним плановима и програмима и нису матурирали до краја школске 2017/18.године а желе да наставе започето школовање потребно је да се обрате координатору наставе како би се урадило поређење старог и новог програма, одредили предмети коју се могу признати (а положени су по старом програму) као и предмети које је потребно још положити (према новом програму).

Преквалификацију могу да упишу кандидати који су завршили било коју четворогодишњу средњу школу (гимназију или стручну школу).

Занимања за која се можете преквалификовати у нашој школи су:

 1. медицинска сестра- техничар (општи смер)
 2. лабораторијски техничар
 3. санитарно-еколошки техничар
 4. фармацеутски техничар
 • Полажу се допунски испити из стручних предмета које нисте имали у претходно завршеној средњој школи. Због тога је важно да са потребним документима (погледати доле) дођете у Школу и обратите се координатору наставе за образовни профил за који желите да се преквалификујете, који ће урадити поређење предмета, одредити шта се од предмета признаје а шта је потребно да полажете као и колико недеља вежби је потребно да одвежбате за поједине предмете.
 • Упис се врши током целе школске године, до 30ог у месецу, пре испитног рока.
 • Испити се полажу у испитним роковима: септембар, новембар, јануар, април, јун, август.
 • Матрски испит се пријављује након положених свих испита.
 • Матурски испит се полаже у три рока: јануар, јун август.
 • Уџбенике преквалификанти сами набављају.
 • За вежбе је неопходан бели мантил и упут који се добија од кординатора наставе. Одвежбане вежбе су услов да би се полагао испит из предмета који наставним планом има предвиђене вежбе (број недеља вежби је означен поред назива предмета за сваки образовни профил).
 • Теоријска настава није обавезна. Препоручују се консултације са наставницима (према распореду за сваки образовни профил), које се не наплаћују.
 • Пријава испита од 01. до 10. у месецу када је испитни рок.
 • Полагање испита почиње после 15ог у месецу када је испитни рок.

Документа потребна за упис:

Оверене копије дипломе и сва четири сведочанства претходно завршене средње школе

Извод из Матичне књиге рођених или венчаних (уколико је презиме промењено у односу на презиме на дипломи и сведочанствима)

Лекарско уверење

ЦЕНОВНИК:

ШКОЛАРИНА (по разреду)

3300 дин.

Обнова године

1100 дин.

Испит - теорија

650 дин.

Испит - вежбе

1000 дин.

Испит – теорија + вежбе

1650 дин.

Час вежби (практична настава)

120 дин.

Час припремне наставе (вежбе) за матурски испит

120 дин.

Матурски испит

2300 дин.

 

Приликом уписа пријем документације и прављење разлике предмета наплаћује се 1000 дин.

 

ОД 1.ФЕБРУАРА 2019. ГОД. ВЕЖБЕ СЕ ДРЖЕ И ПЛАЋАЈУ ПО БРОЈУ ЧАСОВА, А  НЕ  ПО НЕДЕЉИ.

За све стручне предмете са вежбама предвиђен је  број часова којe треба одвежбати.


Сва плаћања извршити на жиро рачун школе 840 – 1473666 – 02.
 • На уплатници нагласити шта је уплаћено (школарина, вежбе, предмет, испит из ког предмета).
 • Признанице се предају уз пријаву испита или се доносе на испит.

Матурски испит

Приручник за полагање матурског испита доступан је на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања. Можете му приступи и преко линка:

http://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/

 након којег бирате подручје: здравство и социјална заштита а затим образовни профил за који се преквалификујете.

Приручник садржи општа упутства о матурском испиту, збирку за припремање испита за проверу стручно-теоријских знања као и листу радних задатака за матурски практични испит.