Обавештавамо Вас да је Одлука о обустави објављена на Порталу јавних набавки